Faktorer der pĂĄvirker havlivet

Faktorer der pĂĄvirker havlivet

Betegnelsen akvatisk vedrører vand generelt. Men marine er specifikt for disse ting i og omkring hav eller havvand. Marine liv omfatter en bred vifte af planter og dyr, der lever i forskellige ocean økologiske systemer over hele verden. Talrige ting kan påvirke havets liv, herunder forurening, temperatur, havstrømme og havets kemiske balance.

Forurening

Eksperter hævder, at vandforurening eller forurening er den største faktor, der påvirker havets liv. Denne forurening kan komme fra en række kilder, herunder radioaktivt materiale, olie, overskydende næringsstoffer og sedimenter. Ofte kommer radioaktivt materiale i form af kasseret industrielt og militært affald eller atmosfærisk affald. Disse stoffer kan forårsage sygdom direkte til det marine liv eller indirekte ved at komme ind i en fødekæde, der påvirker organismerne i kæden negativt. Den næststørste havforurener kommer fra landbaserede ressourcer såsom køretøjer; Men størstedelen af ​​havets olieforurening kommer fra olietankskibe og shipping. Selv om olieforurening er faldet med mere end 50 procent siden 1981, er det stadig et problem, der kræver konstant overvågning og regulering. Ud over at forårsage sygdom, er olieforurening kendt for at dræbe det marine liv, der spænder fra larver til større dyr.

Overskydende næringsstoffer (såsom nitrogenoxider) kommer fra spildevand og rester fra kraftværker og arealudnyttelse (landbrug og skovbrug). Disse luftbårne eller jordbaserede forureninger giver algblomstrer, der frigiver toksiner og udtømmer ilt fra havvand. Dette dræber igen forskellige former for marine liv, herunder planter og fisk. Erosion fra minedrift, kystgravning og arealudnyttelse danner sediment, der hæmmer fotosyntese i havplanter, træskofisker og alvorligt ødelægger økosystemer. Sediment er også en bærer af overskydende næringsstoffer og toksiner.

Stigende temperaturer

Ændringer i havtemperaturen kan henføres til adskillige faktorer, herunder generelle klimaforhold, jordens tektoniske plade og kerneaktivitet og global opvarmning. Stigende havtemperaturer forårsager en blegningseffekt for koraller, der tvinger sin havbefolkning til at finde nye boliger og fødekilder. En stigning i temperaturen øger også mængden af ​​zooplankton i et økosystem, hvilket gennem en dominoeffekt påvirker fødekæderne i dette system negativt.

Ocean Currents

Strømme har stor indvirkning på det marine liv ved at transportere mikroskopiske og store organismer. De påvirker økosystemerne ved at cirkulere overfladevarme og fordele næringsstoffer og ilt i hele havet.

Kemisk balance

Variationer i havets kemiske sammensætning er almindelige på grund af faktorer som forurening, atmosfæriske forhold og fysiologiske ændringer i havets liv (såsom forfald, biologiske udledninger osv.). Salt- og kuldioxidniveauer er to af komponenterne i havets kemiske balance, studeres ofte af eksperter. Mens saltholdigheden vil variere blandt marine økosystemer, kan en vedvarende stigning eller inkonsekvens i saltvandsniveau vise sig at være skadelig for nogle marine arter, der er mere saltintolerante eller stenohaline - som f.eks. Finfisk. Væsentlige stigninger i atmosfærisk kuldioxid er henført til brændingen af ​​fossile brændstoffer. Da mere CO2 absorberes i havet, sænker det pH-balancen af ​​vandet, hvilket gør det mere surt. Eksperter siger, at dette forhindrer visse marine dyrs evne - som koraller, skaldyr og nogle arter af fytoplankton - til at skabe deres skaller og skeletter fra calciumcarbonatkomponenter.

Del Med Dine Venner