Virkninger af jordforurening på økosystemet

Massive støv storms er et tegn på, at erosion finder sted.

Over tid flytter vind og vand jorden fra et sted til et andet, omfordeling af næringsstoffer og organisk materiale og omformning af landskabet. Ekstra tunge regner, høje vinde, tørke, floder, der oversvømmes deres banker og kraftige havstorme, kan permanent ændre landskaber, til tider til det bedre og til tider til værre. Landbrug, udvikling og andre menneskelige aktiviteter kan forværre denne naturlige effekt, der i høj grad øger den hastighed, som jorden ødelægger. Øget erosion kan have betydelige virkningerøkosystemet i en hel region.

Næringsstoftab

Når jorden eroderer, er den næringsrige og biologisk mangfoldige jordbund den første til at gå. Dette gør det vanskeligere for planter at overleve i de berørte områder, reducere landbrugsarealet og reducere kvaliteten af ​​afgrøder, der vokser i den nedbrudte jord. De Forenede Staters Landbrugsministerium estimerer, at erosionen koster landmænd mere end 27 mia. Dollars om året på grund af reducerede landbrugsudbytter. Over tid vil naturens nedbrydning af sten og ophobning af organisk materiale genskabe jorden noget, men marker skal ligge falde i længere tid for at modvirke erosionsprocessen.

Rode dybde og stabilitet

Jord erosion ændrer også dybden af ​​jord, hvilket reducerer mængden af ​​jord til rådighed for rødder at tage fat. Nogle plantetyper lægger ned omfattende rodsystemer, både for at absorbere næringsstoffer i barske miljøer og for at beskytte planten mod oprydning ved storme, oversvømmelse eller dyreaktivitet. En manglende evne til at lægge ned disse dybe rodsystemer kan forlade planterne underernærede og sårbare over for oprotning. Da etableret vegetation hjælper med at bekæmpe vind og vand erosion, bliver denne svækkelse af plantelivet en positiv tilbagekoblingssløjfe. Som planter mister deres fodfæste, vaskes mere jord væk og får flere planter til at fejle i en løbende proces.

Vandforurening

Materialet, der vasker væk fra gårde og marker, skal ende et eller andet sted, og et af disse steder er i vandløb, floder og bugter. Jord, der vaskes i en flod, kan ændre vandløbets naturlige forløb, ændre dybden og endog tvinge vandet til en ny vej over tid. Det værre er, at meget af jordbunden, der vasker væk fra landbrugsoperationer, er rig på kvælstofbaserede gødninger, som kan kombinere med andre næringsstoffer i vandet for at understøtte algerblomstrer. Disse pludselige stigninger i algepopulationer kan reducere iltindholdet i floder og havet, hvilket dræber enhver fisk i området.

Luftforurening

Erosion kan også påvirke luftkvaliteten. Under ekstremt tørre forhold bliver overfladen så tør, at en stærk vind kan samle det øverste lag og blæse det væk. Dette kan forårsage støv storms, såsom dem, der plaget den centrale USA i løbet af 1930'ernes tørke. Ifølge Earth Institute på Columbia University blæste mere jord på grund af vind erosion end Mississippi transporteret til havet i samme periode. Disse kraftige støvstormme kunne dræbe eksponeret dyreliv og forværre respiratoriske problemer. Skyerne var så tætte, at de kunne udtømme solen. Forbedret jordforvaltning har reduceret støvstormernes frekvens, men truslen ligger altid i områder i landet, der udsættes for kraftig tørke.

Del Med Dine Venner