Effekten af ​​aluminium dåser på miljøet

Aluminium dåser er skabt og smidt væk i stort antal. Miljømæssige konsekvenser af disse to fakta er betydelige. Minedrift, raffineringsprocessen og eventuel bortskaffelse af aluminium tager alt for vores miljø.

Mining Effekter

Bauxitmalm er mined for at skabe aluminium. Minedrift forårsager skovrydning, erosion, forurenede vandkilder og en trussel mod dyrelivet.

Aluminium Raffinering Effekter - Elektricitet

Aluminiumraffinering kræver en stor mængde elektricitet, som normalt produceres af vandkraftværker. De menneskeskabte reservoirer ødelægger store skovområder og forstyrrer naturlig flod og søøkosystemer.

Aluminium Raffinering Effekter - Kemisk Behandling

Aluminiumraffinering er afhængig af kemisk forarbejdning for at ekstrahere metalet fra malmen. Biprodukterne er kaustiske og kan forurene både jord og overfladevand.

Aluminium dåser af tallene

Ifølge Miljøstyrelsen (EPA) er aluminium dåser den største kilde til aluminium i affaldsstrømmen. I 2008 genererede USA næsten 2 millioner tons aluminiumemballage og kasserede 2,7 millioner tons i affaldsstrømmen.

Aluminium Genbrug

Den gode nyhed er, at aluminium er 100 procent genanvendeligt. Genanvendte dåser går hovedsagelig på at skabe nye dåser, i høj grad behovet for minedrift og raffinering, samt at reducere mængden af ​​affald i lossepladser.

Del Med Dine Venner